Latest Cho entries

Type: TEXT
Place: Tiranë
Creator: Juvenali .
Subject:
  • Letersi e huaj Poezi 
Type: TEXT
Place: Tiranë
Creator: Shekspir,Uiliam
Subject:
  • Letërsi e huaj Poezi
Type: TEXT
Place: Shkodër
Creator: Shekspir,Uiliam
Subject:
  • Letërsi e huaj Poezi
Type: TEXT
Place: Tiranë
Creator: Hibbert,Reginald
Subject:
  • Histori
Type: TEXT
Place: Tiranë
Creator: LACAJ, HENRIK
Subject:
  • Letërsia e Huaj - Poezi
Type: TEXT
Place: Tiranë
Creator: Euripidi
Subject:
  • Letërsia e Huaj - Dramë
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Grupi Polifonik
Subject:
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Grupi Polifonik
Subject:
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Grupi Polifonik
Subject:
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Grupi Polifonik
Subject:
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Grupi Polifonik
Subject:
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Grupi Polifonik
Subject:
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Grupi Polifonik
Subject:
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Grupi Polifonik
Subject:
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Grupi Polifonik
Subject:
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Grupi Polifonik
Subject:
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Grupi Polifonik
Subject:
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Grupi Polifonik
Subject:
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Grupi Polifonik
Subject:
Type: SOUND
Place: Gjirokastra
Creator: Ergjeria
Subject: