Αντικείμενο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ''Ιερά συμφωνία των προεστώτων των πέντε κύκλων'' Η ομοσπονδία των κοινοτήτων της Κόνιτσας στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας

Λεπτομέριες

#balk11096
Greek
TEXT
''Ιερά συμφωνία των προεστώτων των πέντε κύκλων'' Η ομοσπονδία των κοινοτήτων της Κόνιτσας στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας
Greek
Παππάς, Στέφανος Δ.
Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, Νομαρχι
Ιωάννινα
2003
  • Κόνιτσα (Ήπειρος, Ελλάδα) - Ιστορία
  • Κόνιτσα (Ήπειρος, Ελλάδα) - Κοινωνικές συνθήκες
  • Κόνιτσα (Ήπειρος, Ελλάδα) - Οικονομικές συνθήκες

Άρθρο από τα ''Ηπειρωτικά Γράμματα'', τευχ. 4, 2003, σσ. 301-324

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivatives (BY-NC-ND)
*This licence is the most restrictive of the six Creative Commons licences, only allowing others to download the licensed works and share them with others as long as they credit the rights holder, but they can't change them in any way or use them commercially.

Image

Pdf Preview

Full Pdf file

View the full Pdf File